Utgivare

Information som delges i enlighet med avs. 5 German Telemedia Act (TMG):

René Weigand
Apotheker
Bahnhofstraße 11
D-35745 Herborn

Kontaktuppgifter:

Telephone: +49 2772-2525
Telefax: +49 2772-3678
Email: info@dillapo.com

Registerpost:

Post i Handelsregister.
Registreringsdomstol: Darmstadt
Registreringsnummer: 7172

Moms:

Momsnummer enligt avsnitt 27 i den tyska momslagen:
DE 269 145 772

Tillsynsmyndighet:

Regierungspräsidium Darmstadt


Luisenplatz 2
64283 Darmstadt

https://rp-darmstadt.hessen.de/

Jobbtitel och professionella föreskrifter

Jobbtitel: Apotheker
Ansvarig styrelse Landesapothekerkammer Hessen
Auktorisering beviljad av: Hessen
Följande professionella föreskrifter gäller: Es gilt die Berufsordnung für Apothekerinnen und Apotheker der oben genannten Apothekerkammer. Weitere berufsrechtliche Regelungen: Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Bundes-Apothekerordnung.
Föreskrifter tillgängliga enligt: https://www.apothekerkammer.de/

Tvistlösning

Europakommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadress hittas under utgivare/rättsligt meddelande.

Vi deltar inte i tvistlösningar på nätet vid konsumentskiljenämnder.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör, är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbplatser i enlighet med avsnitt 7, paragraf 1 i German Telemedia Act (TMG). Dock behöver tjänstleverantörer, enligt avs. 8 i 10 German Telemedia Act (TMG), inte permanent övervaka inskickad eller lagrad information eller söka efter bevis som indikerar olaglig aktivitet.

Rättsliga skyldigheter att radera uppgifter eller blockera användningen av dem förblir obestridda. I detta fall, föreligger skyldighet endast vid tidpunkten då kännedom finns rörande en specifik laglig överträdelse. Olagligt innehåll kommer raderas omedelbart när vi har kännedom om dem.

Ansvar för länkar

En del av vårt erbjudande är länkar till externa tredje parts webbplatsen. Vi har ingen inverkan på innehållet på dessa webbplatser, så vi kan inte garantera detta innehåll. Leverantörer eller administratörer på länkade webbplatser har alltid ansvaret för sitt eget innehåll.

De länkade webbplatserna har kontrollerats för eventuella lagbrott vid tidpunkten då länken etablerades. Illegalt innehåll upptäcktes inte då länkningen skedde. Permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte införlivas utan rimliga indikationer på att ett lagbrott har skett. Illegala länkar kommer raderas omedelbart så snart som vi har vetskap om dem.

Upphovsrätt

Innehåll och kompilationer som publicerats på dessa webbplatser av leverantörerna är föremål för tysk upphovsrättslagstiftning. Att kopiera, redigera, distributera såväl som all annan form av användning utanför upphovsrättslagstiftningen kräver ett skriftligt godkännande från författare eller upphovsperson. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser tillåts endast för privat bruk. Att använda innehållet i kommersiellt syfte utan upphovspersonens godkännande är förbjudet.

Upphovsrättslagar som rör tredje parter respekteras så länge som innehållet på dessa webbplatser inte har sitt ursprung hos leverantören. Bidrag från tredje part indikeras som sådant. Dock, om du lägger märke till något lagbrott, hör av dig till oss. Allt sådant innehåll raderas omedelbart.