Rätt att Upphäva

Avbeställning / returkostnader

Rätten till av beställning ges bara till en kund inom betydelsen i § 312, del 2. i tyska civillagen [BGB]. Inga rätt att upphäva finns i den mån kunden beställer varor från dillapo.com som inte är färdiggjorda och vars tillverkning är beroende av kundens egna val eller beteckning eller som uppenbart är skräddarsydda efter kundens personliga behov och/eller inte är lämpliga att returnera av skäl som rör hälsoskydd och hygien när dess försegling är bruten efter leverans och/eller som snabbt kan bli förstörda alternativt att deras utgångsdatum snabbt nås.

Avbeställningspolicy

Rätt till avbeställning

Du har rätten att säga upp detta avtal, utan att uppge skäl, inom fjorton dagar. Öppet köp gäller i fjorton dagar från dagen då du eller en tredje part utnämnd av dig, som inte är transportföretaget, tog varorna i besittning.

I händelse av att en beställning delas upp i flera leveranser, har vi öppet köp fjorton dagar från dagen då du eller en tredjepart utnämnd av dig, som inte är transportföretaget, tog eller tar de sista varorna i besittning. För att utöva din rätt till avbeställning, måste du meddela oss (Dill - Apotheke, Bahnhofstrasse 11, 35745 Herborn, Telefon: +49-2772-2525, E-post: info@dillapo.com med ett otvetydigt uttalande (t ex ett brev sänt med posten, fax eller ett e-postmeddelande) med ditt beslut att dra dig ur detta avtal. Du kan använda bifogad mall för avbeställningsformuläret, men detta är valfritt. För att observera tiden för öppet köp, räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av rätten till avbeställning innan tiden för öppet köp har utgått.

Regler för annullering av beställning

Om du ångrar din beställning och annullerar den kommer vi att återbetala samtliga betalningar som vi har fått från dig, inklusive transportkostnader (med undantag för de extra kostnader som tillkommit om du valt en annan typ av leverans än den billigaste, den som vi erbjuder som standardleverans) omedelbart eller senast inom 14 dagar från den dag då vi mottagit notifikation om din annullering. För återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som du använde när den ursprungliga transaktionen utfördes, såvida vi inte kommer överens om annat med dig; inte i något fall kommer du att belastas med avgifter för återbetalningen. Vi kan förvägra återbetalningen till vi antingen har återfått de varor du har beställt eller till du kan bevisa att du har skickat tillbaka varorna, vilket av dem som sker snabbast.

Du måste skicka tillbaka varorna till oss eller lämna över varorna omedelbart och i samtliga fall senast inom 14 dagar från det att du informerat oss om annulleringen. 14-dagarsperioden. Du står för de direkta kostnaderna för transporten för att returnera varorna.

Du behöver endast kompensera kostnaden för eventuell värdeminskning för varorna om värdeminskningen orsakats av fel hantering av godset av dig.

Policy för annullering av beställning samt annulleringsformulär att spara och skriva ut 

Cancellation Policy With Cancellation Form