Dataskyddspolicy

1. En översikt av dataskyddet

Allmänt

Följande ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgfiter med hjälp av vilka du skulle kunna identifieras personligen. Detaljerad information i ämnet dataskydd finns att läsa i vår integritetspolicy här nedanför.

Personuppgiftsinsamling på vår webbplats

Vem har ansvar för insamlingen av personuppgifter på denna webbplats?

Personuppgifter som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör. Operatörens kontaktuppgifter hittas i webbplatsens nödvändiga rättsliga meddelande.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vissa uppgiftrer samlas när du uppger dem för oss. Detta kan vara, till exempel, uppgifter du uppger i ett kontaktformulär.

Andra uppgiftrer samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa uppgifter är i huvudsak tekniska såsom vilken webbläsare och operativsystem du använder när du besöker sidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart som du besöker webbplatsen.

Vad använder vi uppgifterna till?

Delar av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska. Andra uppgifter kan användas för analys av besökarnas användning av webbplatsen.

Vilka rättigheter har du gällande uppgifterna?

Du har alltid rätten att begära att få ut information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung, dess mottagare, och syftet med dess insamling helt kostnadsfritt. Du har också rätt att begära att dessa korrigeras, blockeras, eller raderas. Du får kontakta oss närsomhelst med hjälp av adressen som delges i det rättsliga meddelandet vid ytterligare frågor rörande integritet och dataskydd. Du får också, såklart, lämna in ett klagomål hos behörande tillsynsmyndigheter.

Analys och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats, kan statistisk analys komma att göras av ditt surfbeteende. Detta sker i huvudsak genom användning av cookies och analys. Analysen av ditt surfbeteende sker normalt anonymt, d v s du kan ine identifieras via dessa uppgifter. Du har rätt att invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda dig av vissa verktyg. Detaljerad information går att hitta i följande sekretessmeddelande.

Du får invända mot denna analys. Vi informerar dig längre ned om hur du utövar dina valmöjligheter i detta syfte.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Denna webbplats operatörer tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi hanterar dina personuppgifter som sekretessbelagda och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna sekretesspolicy.

Använder du denna webbplats, så samlas diverse personuppgifter in. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad de kan användas för. Den förklarar även hur och i vilket syfte detta sker.

Observera att data som överförs via internet (t ex via e-postkommunikationj) kan vara föremål för säkerhetsintrång. Ett fullständigt skydd av dina uppgifter från att tredje part kommer åt dem är omöjligt att anordna.

Meddelande rörande parten med ansvar för den här webbplatsen

Parten med ansvar för databehandling på denna webbplats är:

Dill Apotheke
Datenschutzbeauftragter
Bahnhofstr. 11
35745 Herborn

Telephone: +49 2772-2525
Email: info@dillapo.com

Dataansvarig är den naturliga eller juridiska personen som ensam eller med andra beslutar om syften och medlen för behandling av personuppgifter (namn, e-postadresser, etc.).

Återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter

Många uppgiftsbehandlingsåtgärder är bara möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke närsomhelst med framtida effekt. Ett informellt e-postmeddelande med denna begäran räcker. Uppgifter som har behandlats innan vi får din begäran är fortfarande lagliga att behandla.

Rätten att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheter

Om ett brott har skett mot dataskyddslagstiftningen, så har personen som påverkats rätten att lämna in ett klagomål till behöriga tillsynsmyndigheter. Behörig tillsynsmyndighet i frågor som rör dataskyddslagstiftning är dataskyddsombudet i den tyska delstat där vårt företag har sitt huvudkontor. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter går att hitta på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätten att automatiskt få uppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett kontrakt levererade till dig eller till en tredje part i ett standardiserat, maskinläsbart format. Behöver du en direktöverföring av uppgifterna till annan ansvarig part, så görs detta endast i den utsträckning som det är tekniskt genomförbart.

SSL eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder sig av SSL- eller TLS kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av sekretessbelagt innehåll, såsom frågor du skickar till oss som i rollen som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning i din webbläsarens adressfält när adressen ändras från "http://" till "https://" och hänglåsikonen visas i din webbläsares adressfält.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad, så kan uppgifter du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningar på denna webbplats

Om du ingår ett kontrakt som kräver att du skickar oss dina betalningsuppgifter (t ex kontonummer för direktbetalningar), kräver vi dessa uppgifter för att behandla din betalning.

Betalningstransaktioner där vanliga betalmedel används (Visa/MasterCard/,direktbetalning) görs endast via krypterade SSL- eller TSL-anslutningar. Du känner igen en krypterad anslutning genom att din webbläsares adressrad ändras från "http://" till "https://" och att hänglåsikonen i din adressrad syns.

För krypterad kommunikation, är det omöjligt för tredje part att avläsa några betalningsuppgifter som du skickar till oss.

Information, blockering, radering

I den utsträckning som lagen tillåter, har du rätt att närsomhelst helt utan kostnad få ut information rörande dina personuppgifter som lagras såväl som dess ursprung, mottagaren och syftet som de behandlas för. Du har också rätt att få dessa uppgifter korrigerade, blockerade eller raderade. Du har rätt att kontakta oss närsomhelst via den adress som uppges i vårt rättsliga meddelande vid fler frågor i ämnet personuppgifter.

Motstånd mot e-post med reklam

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktuppgifter som publiceras i det rättsliga meddelandet för denna webbplats i syfte att skicka kampanj- eller informationsmaterial som inte är uttryckligen efterfrågat. Operatören av denna webbplats förbehåller sig rätten att vidta specifika rättsliga åtgärder om icke-efterfrågat annonsmaterial, såsom spam-epost, tas emot.

3. Uppgiftsinsamling på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies gör vår webbplats mer användarvänlig, effektiv, och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade "session cookies." De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies blir kvar i minnet på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies möjliggör att känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen nästa gång.

Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig när cookies använder så att du kan besluta från fall till fall huruvida du ska godta eller neka en cookie. Alternativt, kan du ställa in din webbläsare på att automatiskt godta cookies under vissa omständigheter eller att alltid neka dem, eller automatiskt radera cookies när du stänger webbläsaren. Att inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten hos denna webbplats.

Cookies som är nödvändiga för att elektronisk kommunikation ska vara möjlig eller tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (såsom kundvagnen) lagras i enlighet med Art. 6 paragraf 1, bokstav f i DSGVO (allmän dataskyddsförordning). Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att säkerställa en optimerad tjänst som tillhandahålls utan tekniska fel. Om andra cookies (sådana som de som används för analys av ditt surfbeteende) också lagras, så behandlas dessa separat i denna sekretesspolicy.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar automatiskt in och lagrar uppgifter som din webbläsare automatiskt överför till oss som "serverloggfiler". Dessa är:

  • Webbläsartyp och -version
  • Använt operativystem
  • Hänvisningsadress
  • Värdnamn på besökande dator
  • Tiden för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter kombineras inte med uppgifter från andra källor.

Grundval för databehandlingen är Art. 6 (1) (f) DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett kontrakt eller för preliminära åtgärder innan ett kontrakt.

Kontaktformulär

Om du skickar frågor till oss via kontaktformuläret, så samlar vi in uppgifterna som uppges i formuläret, inklusive kontaktuppgifter som du uppger, för att kunna besvara din fråga och eventuella uppföljningsfrågor. Vi delar inte dessa uppgifter utan ditt tillstånd.

Vi kommer, därför, behandla uppgifter du uppger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1)(a) DSGVO. Du har rätten att dra tillbaka ditt samtycke närsomhelst. Ett informellt e-postmeddelande med denna begäran räcker. Uppgifter som behandlats innan vi tog emot din begäran är fortfarande lagliga att behandla.

Vi kommer spara uppgifter du skriver in i kontaktformuläret tills du begär dess radering, drar tillbaka ditt samtycke till dess lagring, eller syftet för dess lagring inte längre föreligger (t ex efter att ha uppfyllt din begäran). Eventuella obligatoriska lagstadgade bestämmelser, särskilt sådana som rör obligatoriska perioder för datalagring, förblir opoåverkade av denna bestämmelse.x

Data som överförs när du ingår ett kontrakt med nätbutiker, återförsäljare, eller postorder

Vi överför personligt identifierbara uppgifter till tredje part bara i den utsträckning som krävs för att uppfylla villkoren i ditt kontrakt, till exempel, till företag som anförtros att leverera varor till dig eller banker anförtrodda att behandla dina betalningar. Dina uppgifter kommer inte överföras i något syfte förutom om du har gett ditt uttryckliga godkännande till detta. Dina uppgifter kommer inte att röjas för tredje part i reklamsyfte utan ditt uttryckliga samtycke.

Grundval för databehandling är Art. 6 (1) (b) DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett kontrakt eller för åtgärder som föregår ett kontrakt.

4. Plugins och verktyg

Google Web Fonts

För en enhetlig återgivning av teckensnitt, använder sig denna webbplats av webbtextsnitt från Google. När du öppnar en sida, så laddar din webbläsare nödvändiga webbgränssnitt i din webbläsares cache-minne för att visa text och teckensnitt på rätt sätt.

För detta ändamål måste din webbläsare etablera en direktanslutning till Google servrar. Google blir därför medvetet om att vår webbplats besöktes via din IP-adress. Användningen av Google Web fonts sker på grund av intresset av att vår webbplats presenteras på ett enhetligt och attraktivt sätt. Detta utgör ett motiverat intresse i enlighet med Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Stödjer din webbläsare inte webbteckensnitt, så använder din dator ett standardteckensnitt.

Mer information om hantering av personuppgifter, hittas på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.

5. Betalningsleverantörer

PayPal

Vår webbplats godtar betalning via PayPal. Leverantör av denna tjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Väljer du att betala via PayPal, så kommer betaluppgifterna du uppger uppges för PayPal baserat på Art. 6 (1) (a) (Samtycke) och Art. 6 (1) (b) DSGVO (behandling för kontraktsändamål). Du har möljlighet att dra tillbaka ditt samtycke närsomhelst med framtida effekt. Detta har ingen påverkan på behandling redan insamlade uppgifter.

PAYONE

För behandling av betalningar i vår butik, överför vi nödvändiga uppgifter till vår bank. I tillägg, har vi ett samarbete med BS PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9, 60528 Frankfurt / Main, Tysland, dit vi överför dina uppgifter i syfte att behandla betalningen.