Allmänna Affärsvillkor

för Dill Online Pharmacy för postorderverksamhet
Utfärdat: 12.06.2018

§ 1 Allmänt

Nedanstående användarvillkor gäller alla affärstransaktioner med Dill Online Pharmacy som villkor för leverans och betalning; muntliga avtal och avvikande köpvillkor för köparens del måste bekräftas i skrift av Dill Online Pharmacy. Hela affärsrelationen regleras alltid endast av tysk lagstiftning med undantag för internationell lagstiftning. Alla varor som erbjuds av Dill Online Pharmacy på dess webbplatser utgör en inbjudan att köpa något, i händelse av brist på tillgång, behöver varorna inte levereras. Beställningen läggs genom att skicka ett ifyllt orderformulär via nätproceduren. När köparen beställer, erbjuds något som godtas då varorna skickas av Dill Online Pharmacy, inte genom att beställningen mottas. Dill Online Pharmacy säljer inte varor till minderåriga personer eller andra omyndiga personer om inte varorna beställts av deras förmyndare.

§ 2 Leveransvillkor

Heltäckande leveransavgift för leveranser är, oavsett varornas vikt och värde:

Ländernas fraktkostnader
Österrike 20,00 EUR
Belgien 20,00 EUR
Bulgarien 20,00 EUR
Brasilien 40,00 EUR
Cypern 20,00 EUR
Tjeckiska Republiken 20,00 EUR
Danmark 20,00 EUR
Estland 20,00 EUR
Finland 20,00 EUR
Frankrike 20,00 EUR
Tyskland 20,00 EUR
Grekland 20,00 EUR
Ungern 20,00 EUR
Italien 20,00 EUR
Irland 20,00 EUR
Lettland 20,00 EUR
Litauen 20,00 EUR
Luxemburg 20,00 EUR
Malta 20,00 EUR
Neterländera 20,00 EUR
Portugal 20,00 EUR
Rumanien 20,00 EUR
Slovakien 20,00 EUR
Slovenien 20,00 EUR
Spanien 20,00 EUR
Sverige 20,00 EUR


Om en eller flera beställda produkter inte kan levereras, meddelar vi dig naturligtvis om detta utan dröjsmål. Kan en produkt inte tillhandahållas på grund av force majeure eller produktionsstopp och Dill Online Pharmacy inte kan erhålla varorna som beställts till acceptabla villkor, om dessa omständigheter uppstår efter när avtalet är slutet och Dill Online Pharmacy inte har ansvar för utebliven leverans, så befrias Dill Online Pharmacy från leveransskyldighet. Dill Online Pharmacy informerar köparen om detta utan dröjsmål. Köparens betalning återbetalas utan dröjsmål.

§ 3 Betalningsvillkor

Köpesumman förfaller till betalning då avtalet sluts, d v s när speditören hanterar varorna. Alla priser är detaljhandelspriser i Europa inkl. Moms. Priserna vid beställningsögonblicket är de som gäller. Man kan betala i förskott eller med kreditkort. Vid förskottsbetalning, sker leverans endast när fullständig köpesumma har krediterats vårt konto. Alla bankavgifter står kunden för. Du kan betala Dill Online Pharmacy med kreditkort från American Express, Euro Card/Master Card eller Visa. Ditt konto som är kopplat till kreditkortet debiteras naturligtvis endast vid leveransdatum vid faktureringen. Använd följande konto för dina överföringar:

Dill Online-Apotheke
internationellt kontonummer

VR Bank Lahn-Dill eG

Bankkod: 517 624 34
Kontonr.: 0026270030

SWIFT-kod (BIC): GENODE51BIK
IBAN-kod: DE86 5176 2434 0026 2700 30

Kom ihåg att uppge ditt fakturanummer under syfte.
Dill Online Pharmacy förbehåller sig rätten att göra undantag från betalningstyper.

§ 4 Återtaganderättsförbehåll

Varorna förblir säljarens ägodel tills att köpesumman är helt betald plus eventuella kompletterande krav (snabb leverans).

§ 5 Defekter / Garanti

Dill Online Pharmacy garanterar alltid varorna enligt lagens föreskrifter. Som avvikelse från detta, avtalas att garantiperioden är två år, beräknat vid risköverlåtelsen. Detaljer och bilder som visas i nätbutiken, särskild de som finns i prislistorna, är av rent informativ natur och vi utfäster inga löften eller garantier. Om avtalspartnern är affärsman och avtalet tillhör driften av hans verksamhet, så gäller § 377 HGB. Vid fråga om avtalsbrott för Dill Online Pharmacys del, måste kunden meddela Dill Online Pharmacy om detta och ange en rimlig respittid för distribution så att Dill Online Pharmacy kan ersätta eller gottgöra. Ifall ersättningen eller gottgörelsen inte är framgångsrik, är köparen berättigad att välja ny leverans eller en nedsatt köpesumma, att säga upp köpavtalet och/eller begära skadestånd. Om köparen också begär skadestånd, är Dill Online Pharmacy endast skyldigt att betala skadestånd för beställda varor; alla andra skadeståndskrav som beställaren gör undantas om det saknas garanti, och det inte föreligger liv-, fysisk eller hälsoskada eller grov vårdslöshet.

§ 6 Datasekretesspolicy

Vår webbplats får användas utan att ange personuppgifter. Olika regler kan, dock, komma att gälla vissa tjänster på vår sida, och förklaras separat nedan. Vi samlar in personuppgifter gällande dig (t ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.) i enlighet med bestämmelserna i tysklands dataskyddslagstiftning. Uppgifterna ses som personliga om de kan kopplas endast till en specifik naturlig person. Det rättsliga ramverket för dataskydd finns att läsa i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) och Telemedia-lagen (TMG). Nedanstående bestämmelser finns till för att informera dig rörande på vilket sätt, i vilken utsträckning och syfte som leverantören ska samla in, använda och behandla personuppgifter.

Dill - Apotheke, Bahnhofstrasse 11, 35745 Herborn

+49-2772-2525

info@dillapo.com

Observera att dataöverföringar via nätet är föremål för säkerhetsrisker och, därför, kan fullständigt skydd mot tredjeparts tillgång till överförda uppgifter inte säkerställas.

Cookies

Vår webbplats använder så kallade cookies för att känna igen upprepad användning av vår webbplats av samma användare/nätabonnent. Cookies är små textfiler som din webbläsare ladder ned och lagrar på din dator. De används för att förbättra vår webbplats och dess tjänster. I de flesta fall är dessa så kallade "session cookies" som raderas så snart du lämnar webbbplatsen.

I viss utsträckning, dock, så skickar dessa cookies även vidare uppgifter som används för att automatiskt känna igen dig. Igenkänningen sker via IP-adress som sparas till dessa cookies. Uppgifterna som erhålls på detta sätt används för att förbättra våra tjänster och för att snabba på dina besök på webbplatsen.

Du kan förhindra att cookies installeras via justering av din webbläsares inställning för att så ska ske. Du bör vara medveten, dock, om att detta gör att du kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplatser fullt ut.

Kontakta Oss

On our website we offer you the opportunity to contact us, either by email and/or by using a contact form. In such event, information provided by the user is stored for the purpose of facilitating communications with the user. No data is transferred to third parties. Nor is any of this information matched to any information that may be collected by other components of our website.

Information/Upphäva/Radera

På grund val av den federala dataskyddslagen, har du rätt att kontakta oss kostnadsfritt vid frågor som har koppling till insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, ifall du önskar korrigera, blockera eller radera desamma, eller om du önskar upphäva ett uttryckligen beviljat samtycke. Observera att du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter eller radera desamma, omett sådant krav inte motverkas av några lagkrav på att spara dessa data.

Prov på datasekretesspolicymeddelande tillhandahållet av Law Offices of Weiß & Partner

§ 7 Ansvarsfriskrivning

Dill Online Pharmacy använder länkar på andra sidor på nätet för att hänvisa till dess sidor. Dill Online Pharmacy har ingen som helst inverkan på layout eller innehåll på sidor som länkas till, vägrar uttryckligen allt ansvar för allt innehåll på dessa länkade sidor från tredjeparter och identifierar inte sig själva med sådant innehåll. Denna förklaring gäller alla visade länkar och allt innehåll på sidorna till vilka länkarna leder.

§ 8 Skyddsklausul

Om enskilda bestämmelser visar sig juridiskt ineffektiva, så skall detta inte påverka giltigheten hos andra bestämmelser. Särskilt, förblir avtalet giltigt för båda parter.